Touch of Medicine

Evelien De Wit

Welkom mooie ziel,

Ik ben Evelien Amelia, een Priesteres van Isis, the Rose Lineage en een Spiritual Healer.
Ik draag in me de codes van Essenen; de afstammingslijn van Yeshua en Maria Magdalena, het oude Egypte, de afstammingslijn van Isis, de Pleiaden en plantmedicijn teachers.
Ik ben hier om dienstbaar te zijn als Goddelijk kanaal voor de Godin en om het vrouwelijke Christusbewustzijn op aarde te brengen.

Ik kies ervoor om het pad van waarheid te bewandelen en mijn passie is de reis van zelfontdekking en het Heilige Huwelijk.
Zoals vanbinnen, zo ook vanbuiten. Zoals boven zo ook onder.

Mijn roeping is om oude Tempel wijsheid door te geven, om de draken- en slangenkracht in zielen en lichamen te initiëren en om diepere niveaus van bewustzijn te activeren door zich over te geven aan seksuele energieën.

Welkom in de Mystery School of Sexual Alchemy & Sacred Union